Ventiler, overtryk

Overtryksventiler, eller ekspansionsventiler, er ventiler som udløses ved et givent tryk, som oftest er justerbart.